Razpis rednih volitev v organe Kluba koroških študentov

Razpis rednih volitev v organe Kluba koroških študentov 2022/2023 Na podlagi 7. člena Pravilnika o volitvah, razpisujem redne volitve v organe Klubakoroških študentov. Volitve bodo potekale v prostorih KMKC Kompleks v torek, 27. 12. 2022 ob 17.00, na naslovu Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kandidacijski postopek začne teči z dnem razpisom volitev in traja […]

Razpis kandidacijskega postopka za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika sveta Zveze ŠKIS​ 2022/2023

Razpis kandidacijskega postopka za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika sveta Zveze ŠKIS 2022/2023 Izvršni odbor Kluba koroških študentov na podlagi 6.člena Volilnega pravilnika zavolitve svetnikov sveta ŠOLS in na podlagi 6.člena Volilnega pravilnika za volitvesvetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisuje volitve za svetnika sveta ŠOLS in svetnikasveta Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale v prostorih KMKC Kompleks […]

Vse pravice pridržane. © Agencija Statera

Izjava o zasebnosti

Piškotki