V letu 2023 smo se na KKŠ sodelovali pri mednarodnem projektu “Empowering NEETs across Europe: a peer learning approach” oziroma “Opolnomočenje NEET-ov po Evropi: razvoj strategij z vrstniki.”

Kdo so NEET-i? Zaradi prepoznavnosti tudi v tem besedilu uporabljamo kar to angleško kratico, ki opisuje osebo Not in Education, Employment or Training; v slovenščini se ta kratica glasi NIZT: Ni v Izobraževanju, Zaposlitvi ali Treningu.

V okviru takšnih mladinskih projektov in treningov smo na Koroškem definirani tudi kot “mladi z manj priložnostmi,” zato je bila to fokusna skupine NEET-ov KKŠ.

1. MOBILNOST: MADRID

Naš glavni cilj je bil spisati priročnik za mladinske delavce (glej konec članka), v okviru tega smo izvedli tudi tri “mobilnosti” oz. delovna potovanja, in sicer v Madrid, potem na Ravne na Koroškem in končno še v Atene.

V Španijo smo se odpravili 22. januarja 2023, prvi dan je zaznamovalo ravno potovanje vseh partnerjev, saj smo iz vsake države (Španija, Belgija, Grčija, Slovenija) v Madrid prišli trije udeleženci. Ker so se naši potovalni načrti zelo razlikovali, smo se prvi dan le spoznali in se dogovorili o začetku dela.

Naslednje jutro smo se zbrali v pisarni YouthProAktiv Spain in pričeli z delom na področju digitalnega opolnomočenja NEET-ov po Evropi. Ostala področja dela so bila še ekonomsko, socialno in demokratično opolnomočenje, a zaradi časovne razporeditve dela smo vse to obdelali kasneje v Sloveniji. Naš glavni cilj je bil razviti aktivnosti na teh področjih, ki bi jih mladinske organizacije in delavci lahko uporabili ob delu z mladimi, da bi jih na ta način lahko motivirali za napredek tako v karieri kot v osebnem življenju.

Za to nalogo smo uporabili več pristopov, od splošno poznanega “brainstorminga” s kakšnimi problematikami se sploh soočamo, do malo bolj kreativnih iger ki so nam pomagale stvari videti tudi iz drugih perspektiv. Poudarek smo dali tudi na t.i. SWOT analizo – angleška kratica označuje Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, torej prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje. S pomočjo te analize smo probleme lažje razčlenili in jih bolj korektno obravnavali, osredotočili pa smo se vsak na svojo skupino NEET-ov.

Po tem ko smo se organizacije med sabo spoznale, smo pripravili še SWOT analizo za svoje ciljne skupine in to med sabo delili. Zanimivo je bilo videti, kako imamo v sklopu Evropske unije nekatere podobne izzive, medtem ko se situacije še vedno razlikujejo glede na državo, saj se npr. grška in belgijska mladina srečujeta s čisto drugačnimi političnimi situacijami. Poleg teh predstavitev smo se pogovarjali o problematikah v naših državah v splošnem, seveda s poudarkom na digitalnem področju.

Naslednji dan smo se osredotočili na “country-based best practices” oz. najboljše prakse po državah. Tu smo med sabo delili pretekle izkušnje in projekte, ki smo jih že izvedli na področju digitalnega opolnomočenja mladih. Vse primere si lahko preberete v priročniku na spodnji povezavi. 

Te prakse so nam seveda dale nove ideje za našo glavno nalogo – razviti nove aktivnosti, ki jih bodo mladinski delavci zares lahko uporabili. Razdelili smo se v skupine po državah in pričeli s povezovanjem predhodno predebatiranih glavnih izzivov in prednosti, s katerimi se sooča naša demografika. Za Koroško smo seveda mogli poudariti slabe cestne povezave in javni prevoz tako v regiji kot s celo državo, zato smo se osredotočili na idejo organizacije digitalnega zaposlitvenega sejma, ki bi nam omogočil ustvariti dobre karierne povezave tudi navkljub slabšim fizičnim.

Delo v Španiji smo tako končali z izmenjavo razvitih dejavnosti in drugimi morebitnimi idejami, saj smo vedeli da nas čez par mesecev v Sloveniji čaka več kot trojna količina dela, a zaradi pozitivne izkušnje v Madridu smo vedeli, da nam priročnik lahko uspe spisati.

Na povezavi: non-formal toolkit.pdf si lahko ogledate končni izdelek in upamo, da boste tudi zase našli kaj uporabnega!