Razpis volitev v organe KKŠ

Na podlagi 7. člena Pravilnika o volitvah, razpisujem redne volitve v organe Kluba koroških študentov.

Volitve bodo potekale v prostorih KKŠ v soboto, 16. 12. 2023 ob 17.00, na naslovu Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kandidacijski postopek začne teči z dnem razpisom volitev in traja do 7. 12. 2023. Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 7. 12. 2023 (velja datum pošiljanja) na naslov: Klub koroških študentov, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem s pripisom: »ZA VOLILNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ«

Več informacij o samem razpisu je vidnih v spodaj priloženih datotekah.

Razpis rednih volitev

Obrazec za kandidaturo

Soglasje o uporabi osebnih podatkov

Vse pravice pridržane. © Agencija Statera

Izjava o zasebnosti

Piškotki