Razpis kandidacijskega postopka za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika sveta Zveze ŠKIS 2023/2024

Izvršni odbor Kluba koroških študentov na podlagi 6. člena Volilnega pravilnika za volitve svetnikov sveta ŠOLS in na podlagi 6. člena Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisuje volitve za svetnika sveta ŠOLS in svetnika sveta Zveze ŠKIS.

Volitve bodo potekale v prostorih KKŠ v soboto, 16. 12. 2023 ob 17.30. Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do 3. 12. 2023 (velja datum pošiljanja) na naslov: Klub koroških študentov, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem s pripisom: »ZA VOLILNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ«

Več informacij o samem razpisu je vidnih v spodaj priloženih datotekah.

Kandidatura svetnik sveta Zveze ŠKIS

Kandidatura svetnik Sveta ŠOLS

Razpis volitev svetnik

Soglasje o uporabi osebnih podatkov