Razpis rednih volitev v organe Kluba koroških študentov 2022/2023

Na podlagi 7. člena Pravilnika o volitvah, razpisujem redne volitve v organe Kluba
koroških študentov.

Volitve bodo potekale v prostorih KMKC Kompleks v torek, 27. 12. 2022 ob 17.00, na naslovu Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Kandidacijski postopek začne teči z dnem razpisom volitev in traja do 17. 12. 2022.

Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno
17.12. 2022 (velja datum pošiljanja) na naslov: Klub koroških študentov, Čečovje 5,
2390 Ravne na Koroškem s pripisom: »ZA VOLILNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ«

Več informacij o samem razpisu je vidnih v spodaj priloženih datotekah.

Razpis rednih volitev

Obrazec za kandidaturo

Soglasje o uporabi osebnih podatkov

Vse pravice pridržane. © Agencija Statera

Izjava o zasebnosti

Piškotki