Med 5. in 10. junijem se je v Madridu izvedla delavnica na tematiko “Zaposlovanje evropske mladine prek neformalnega izobraževanja: mobilnosti Erasmus+ za aktivacijo NEET-jev”. Med 33 udeleženci iz Gruzije, Grčije, Turčije, Srbije, Hrvaške in Severne Makedonije smo bili tudi 3-je aktivisti Kluba koroških študentov. Namen delavnice je bil prikazati dobre prakse in izboljšati kakovost dela z mladimi ter predvsem z NEET-i, torej mladimi, ki niso več v klasičnem izobraževalnem sistemu in niso zaposleni.

Delavnica je imela poudarek na delu z NEET-i, kako jih motivirati in predvsem kako izboljšati njihove možnosti integracije in iskanja zaposlitve skozi mladinsko delo. Poleg izmenjave dobrih praks organizacij iz drugih držav smo izvedeli, kako zaprositi za sredstva Erasmus+ in KA1 za sofinanciranje projektov, kar nam je predstavila Paloma Cantero Gomez.

Prvi dan je bil namenjen predvsem nekemu spoznavanju, organizacije smo se predstavile iz kod smo in kaj počnemo. S kreativno uporabo piškotkov (kot je razvidno na sliki spodaj) smo oblikovali persone različnih NEET-ov, kaj so njihove potrebe in kako jim lahko pomagamo.

Drugi dan smo organizacije pripravile predstavitve dobrih praks našega dela z NEET-i, pri čemer je naša organizacija predstavila projekte kot so Karisfera, Infobus in druge. Nato nam je Adelina Florescu iz organizacije AIDE predstavila svojo organizacijo in njihovo delo.

Tretji dan smo se bolj dotaknili dobrih praks in izkušenj posameznih organizacij pri zaprošanju sredstev za Erasmus+ projekte. Nato nam je Lina Trebiene predstavila svoje delo v Jaunuoliu Dienos Centras, ki je projekt prav tako sofinanciran s strani Erasmus+. Zadnji del dneva je bil najbolj intenziven, saj smo se skupaj s Palomo Cantero prebijali skozi trike in nasvete, kako čim bolj uspešno spisati prošnjo za projekt.

Predzadnji dan smo se razdelili v 3 skupine in delali na 3 izbranih projektih KA1 oziroma na prošnjah teh projektov. V skupinah smo tako simulirali terminski plan delavnic, kaj je cilj projekta in vse aktivnosti povezane z njim. Zadnji dan smo te projekte tudi predstavili drugim soudeležencem in pridobili dragocen feedback, kaj izboljšati in kaj je bilo v redu.

Ekipa Kluba koroških študentov je mnenja, da je bila delavnica zelo dobra in je pripomogla k prepletanju novih vezi in predvsem dobrih praks med organizacijami. Ugotovili smo, da kar nekaj aktivnosti za NEET-se v sklopu študentskega organiziranja v Sloveniji in klubu na splošno že delamo, je pa seveda še ogromno prostora za izboljšave.

Verjamemo, da bomo s pridobljenim znanjem v prihodnje sposobni sami organizirati še več uspešnih projektov, ki bodo pomagali mladim do zaposlitve.

Še nekaj fotografij...

Vse pravice pridržane. © Agencija Statera

Izjava o zasebnosti

Piškotki