Razpis kandidacijskega postopka za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika sveta Zveze ŠKIS

Izvršni odbor Kluba koroških študentov na podlagi 6.člena Volilnega pravilnika za
volitve svetnikov sveta ŠOLS in na podlagi 6.člena Volilnega pravilnika za volitve
svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisuje volitve za svetnika sveta ŠOLS in svetnika
sveta Zveze ŠKIS.
Volitve bodo potekale v prostorih KMKC Kompleks v nedeljo, 24.10.2021 ob 14.00.

Več informacij o samem razpisu je vidnih v spodaj priloženih datotekah.

Kandidatura svetnik sveta Zveze ŠKIS

Kandidatura svetnik Sveta ŠOLS

Razpis volitev svetnik