Volitve 2017/2018

Spoštovani,

Razpisujem kandidacijski postopek za:

Predsednika Kluba koroških študentov;
Izvršni odbor (Izvršni odbor sestavljajo predsednik, generalni sekretar, podpredsednik, tajnik ter trije (3) člani. Iz vsake občine na področju delovanja KKŠ-ja sta lahko v Izvršnem odboru največ dva (2) predstavnika in najmanj eden (1) ter največ trije (3) predstavniki iz vsake UE, ki jih Klub koroških študentov pokriva – UE Ravne na Koroškem, UE Slovenj Gradec, UE Dravograd in UE Radlje ob Dravi.)
Nadzorni odbor (trije (3) člani)
Disciplinski odbor (trije (3) člani) in svetnika v Svet Zveze ŠKIS/Svet ŠOLS.

Volitve bodo potekale na rednem Občnem zboru Kluba koroških študentov, ki bo v soboto, 25. novembra 2017, ob 17:00. uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Volilna komisija v skladu s temeljnim aktom Kluba koroških študentov ter v skladu s Pravilnikom o volitvah v organe Kluba koroških študentov.