Predstavitev kluba

Klub koroških študentov (v nadaljevanju KKŠ) je krovna študentska organizacija Koroške regije ter eden starejših Klubov v Sloveniji, saj je bil ustanovljen leta 1952.

Študentsko organiziranje v Sloveniji temelji na štirih stebrih: Študentsko organizacijo univerze v Ljubljani (ŠOU), Študentsko organizacijo univerze v Mariboru (ŠOUM), Študentsko organizacijo univerze na Primorskem (ŠOUP) ter Zvezo študentskih Klubov Slovenije (Zvezo Škis), kamor spada 57 klubov po Sloveniji vključno s Klubom koroških študentov, kar pa posledično pomeni, da je KKŠ Klub s statusom Študentske organizacije lokalne skupnosti (ŠOLS) v Sloveniji. Vse omenjene organizacije pa smo združene v Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS), ki je torej krovna organizacija vseh študentov, ki se šolajo v Sloveniji in skrbi za zastopanje interesov vseh študentov predvsem v odnosu do države.

Namen KKŠ je vzpostavljanje čim boljšega socialnega položaja članov ter razvoj obštudijskih in interesnih dejavnosti na področju Koroške regije oziroma vseh štirih upravnih enot, ki zajemajo področje delovanja KKŠ: UE Slovenj Gradec, UE Dravograd, UE Radlje ob Dravi ter UE Ravne na Koroškem. Zaradi velikega območja delovanja KKŠ svojim članom postaja vedno bolj dostopen na izpostavah: Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi, kjer lahko člani koristijo pridobljene subvencije, spoznavajo študentsko udejstvovanje v Sloveniji ter pristopijo k realizaciji projektov.

Več o področjih kluba, pa si lahko preberete na povezavi Delovanje Kluba.

 

NAŠE VEDNOTE, NA KATERIH GRADIMO SVOJ PROGRAM, SO:
 • Zaupanje naših članov
 • Ustvarjalnost
 • Stabilnost, varnost
 • Zadovoljstvo naših članov
 • Kompetentnost
 • Etičnost
 • Odgovornost do družbe in okolja
 • Solidarnost
 • Strpnost
NAŠI CILJI, ZA KATERE VERJAMEMO, DA SO POMEMBEN DEL ŠTUDENTSKEGA ORGANIZIRANJA:
 • Boriti se za pravice študentov na Koroškem in po vsej Sloveniji.
 • Nadgraditi odnos KKŠ z ostalimi klubi po Sloveniji.
 • Nadgraditi sodelovanje med KKŠ in društvi v Koroški regiji.
 • Motivirati člane za aktivno udejstvovanje v društvenih projektih.
 • Odlična prezentacija KKŠ v Sloveniji.
 • Skrbeti za dober ugled KKŠ in Koroške.
 • Pomagati pri kvalitetnemu preživljanju prostega časa naših članov.
 • Iskanje mladih kadrov s svežimi idejami za sodelovanje pri projektih.
 • Izvajanje razpisov in natečajev za inovativne in ustvarjalne izzive naših članov.
 • Izvajanje projektov v vseh štirih upravnih enotah.
 • Enakomerna razporeditev projektov po vsebinskih področjih: izobraževanje, sociala, kultura, šport in zabava.
 • Kontinuiteta že zasnovanih projektov, ki pišejo tradicijo kluba ter nadgradnja le-teh.
 • Vpeljava novih projektov, ki bodo s svojo vsebino prinesli svežino in popestrili klubske aktivnosti.
 • Racionalno upravljanje s proračunskimi sredstvi.

Osebna izkaznica

 

Uradni naziv: Klub Koroških Študentov
Krajši naziv: KKŠ
Naslov sedeža: Čečovje 5,2390 Ravne na Koroškem
Mobilni telefon: +386 40 658 440
E-pošta: info@klub-kks.si
Internet: http://www.klub-kks.si
Matična številka: 5737770
Davčna številka: SI47631384
Davčni zavezanec: DA
Številka računa: SI56 6100 0000 6407 682 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
Leto ustanovitve: 1952
Uradni zastopnik: Doris Brajnik
Predsednica: Doris Brajnik (040 838 366)