Kaj je KKŠ?

KKŠ je kratica za Klub koroških študentov. KKŠ je društvo, ki se zavzema za interese študentov in dijakovter skrbi za obšolske oziroma obštudijske dejavnosti na območju štirih upravnih enot: Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi ter Ravne na Koroškem.

Kako se lahko včlanim?

V Klub koroških študentov se lahko včlanite z vpisom v srednjo šolo in ste lahko včlanjeni vse dokler ne zaključite študentskih let oziroma dokler imate status študenta ali dijaka. Za včlanitev v klub ni potrebna članarina! Na eno izmed izpostav morate prinesti originalno potrdilo o šolanju in izpolnite še pristopnico o včlanitvi (najdete jo tudi na spletni strani www.klub-kks.si). Dokler imate status dijaka ali študenta lahko vsako leto podaljšate članstvo v KKŠ. To storite tako, da ob novem šolskem/študijskem letu na uradne ure KKŠ prinesete novo potrdilo o šolanju/vpisu.

Kakšne so moje pravice ko postanem član/članica Kluba koroških študentov?

Z včlanitvijo imate pravico sodelovanja na prireditvah, ki jih organizira KKŠ. Vaša pravica je tudi, da podate predloge in pobude organom društva za njihovo delo in izpolnjevanje nalog. Pri pravicah članov pa obstaja razlika med dijaki in študenti. Dijaki nimajo volilne pravice, medtem ko študenti lahko volijo organe društva na rednih občnih zborih, katere enkrat letno skliče predsednik Kluba koroških študentov.

Kakšna je razlika med študentskim servisom in KKŠ?

Klub koroških študentov je društvo, ki s svojimi projekti in ugodnostmi skrbi za dobrobit študentov in dijakov na Koroškem. Študentski servisi pa so podjetja, ki se ukvarjajo s posredovanjem del študentom in dijakom…

Ali se lahko včlanim tudi v druge študentske klube v Sloveniji?

Odvisno od statuta posameznega kluba. V nekaterih klubih so lahko simpatizerji tudi študenti, ki stalnega prebivališča nimajo na območju delovanja kluba. V primeru Kluba koroških študentov so lahko člani le tisti, ki imajo stalno prebivališče v Koroški regiji oziroma v štirih upravnih enotah – Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Dravograd in Ravne na Koroškem in hkrati ne morejo biti člani katerega drugega študentskega kluba v Sloveniji

Kako se KKŠ financira?

KKŠ se financira iz koncesijskih dajatev študentskih servisov. Študentski servisi potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti koncesijo, ki jim jo podeli država. ŠOS (Študentska organizacija Slovenije) nato pridobljena sredstva po posebnem ključu razdeli med Zvezo ŠKIS (Zveza študentskih klubov Slovenije), Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ), Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOU MB) ter Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOU P).

Kaj je KMKC Kompleks?

KMKC Kompleks je zavod, katerega ustanovitelj je Klub koroških študentov. Ker ima zavod pravno drugačen status kot društvo, je primernejša oblika organizacije za upravljanje KMKC Kompleksa. Eden najpomembnejših projektov Kluba koroških študentov je izgradnja Koroškega mladinskega kulturnega centra Kompleks, kjer smo gostili že veliko znanih skupin ter veliko zaenkrat še ne toliko poznanih koroških skupin. KMKC Kompleks je stičišče treh dolin ter mnogih kultur. KMKC Kompleks ponuja koroški mladini prostor za ustvarjanje glasbe, igre, učenja tujih jezikov (na voljo je poleg dvorane tudi predavalnica), plesa, gledališča in še in še. Je prostor za mlade talente, ki so na poti svojega uspeha in je prostor za stare mačke, od katerih se lahko učimo in tako skupaj preživljamo kreativen prosti čas.

Kako se lahko aktivneje vključim v KKŠ ali KMKC Kompleks?

Tako na Klubu koroških študentov kot tudi v KMKC Kompleksu smo vedno pripravljeni na nove izzive in ideje. Mladi ljudje predstavljajo svež kader, ki izjemno pripomore k inovativnem razvoju, zato ste vabljeni, da se nam pridružite. Vse dodatne informacije in potrebne kontakte najdete na spletnih straneh: www.klub-kks.si, www.kompleks.it.

Ali lahko namesto mene ugodnosti prevzame nekdo drug?

Načeloma ne, ampak v primeru, če ima ta oseba vašo člansko izkaznico in ostale potrebne podatke v primeru koriščenja določenih popustov in ste tudi sami člani KKŠ-ja.

Kaj je statut?

Statut je temeljni akt društva, v katerem so zapisana pravila delovanja, obveznosti in dolžnosti vodstva kot tudi članov KKŠ. Na vpogled je vsem članom društva na izpostavi Kluba koroških študentov na Čečovju 5 na Ravnah na Koroškem ter na tej spletni strani.

Če še nisi član KKŠ-ja, klikni tukaj za online včlanitev

Postani član