Občni zbor Kluba koroških študentov

Prevalje, 23. 9. 2019

SKLIC OBČNEGA ZBORA

na  podlagi 14. člena statuta Kluba koroških študentov sklicujem redni občni zbor Kluba koroških študentov, ki bo v soboto, 12. 10. 2019 ob 10:00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje  5, 2390 Ravne na Koroškem.

Predlagan dnevni red rednega občnega zbora:

 1. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva
 2. Ugotovitev sklepčnosti.
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev volilne komisije
 5. Poročilo predsednika Kluba koroških študentov
 6. Poročilo Nadzornega odbora Kluba koroških študentov
 7. Poročilo Disciplinskega odbora Kluba koroških študentov
 8. Poročilo svetnika sveta ŠOLS in zveze ŠKIS
 9. Volitve svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS
 10. Izvedba volitev
 11. Ugotovitev rezultatov volitev
 12. Razglas volitev
 13. Razno

Lepo vas pozdravljam

Liza Kožar

predsednica Kluba koroških študentov