Občni zbor Kluba koroških študentov

Prevalje, 18. 2. 2020
SKLIC OBČNEGA ZBORA

Predsednica Kluba koroških študentov na podlagi 14. člena statuta Kluba koroških študentov sklicujem redni občni zbor Kluba koroških študentov, ki bo v petek, 6. 3. 2020 ob 19:00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.
Predlagan dnevni red rednega občnega zbora:

 1. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva
 2. Ugotovitev sklepčnosti.
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo predsednika Kluba koroških študentov
 5. Imenovanje novih članov Izvršnega odbora Kluba koroških študentov
 6. Sprememba statuta
 7. Razno

  Liza Kožar
  predsednica Kluba koroških študentov