Dijaška sekcija

Dijaška je podmladek kluba, ki želi sovrstnikom približati dijaško delovanje, prav tako pa z svojimi dogodki popestriti njihov prosti čas, zato smo v letu 2011 ustanovili dijaško sekcijo – ne samo, da smo uredili pravno-formalni vidik, stopili smo neposredno pred dijake, se jim predstavili na njihovih šolah in jim povedali, kdo smo ter kaj delamo. S tem skrbimo tudi za prenos znanja starejših klubovcev na mlajše, aktivno pa se lahko dijaki vključujejo tudi v ostale projekte naših sekcij.

Ves naš trud je že obrodil sadove, saj se je veliko število dijakov včlanilo v klub, hkrati pa so se pričeli dijaki vračati na dijaške žure v KMKC Kompleks, kar nas seveda zelo veseli. Obenem nam daje vedeti, da smo na dobri poti. V naš program smo vključili tudi zdrave zajtrke, ki jih izvajamo po različnih srednjih šolah po Koroški.

Ekipa dijaške sekcije pa predvsem skrbi za interese svojih članov in njihove interese zastopajo na področjih: izobraževanje, šport-rekreacija, kultura in zabava. Zato bomo še naprej klub promovirali na srednjih šolah, kjer bomo ob raznih zdravih zajtrkih delili letake o naših aktivnostih, hkrati pa stopali v stik z dijaki in poslušali njihove želje ter jih poizkušali izpolniti. Vsak mesec bomo v Kompleksu organizirali dijaške večere, katerih glavni namen je zagotoviti kvalitetno druženje mladih.