Delovanje

KOROŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER KOMPLEKS

KMKC Kompleks deluje od februarja 2006. Sestavljajo ga tri med seboj ločene enote – dnevni bar, večnamenska dvorana in učilnica. V klubu izvajamo raznolik kulturno-zabavni program, ki je namenjen širši publiki. Primarni cilj KMKC Kompleksa je izvajanje kvalitetnih programskih vsebin iz različnih področji. S svojim delovanjem pa želi Kompleksu tudi »izobraziti« koroško mladino in ji ponuditi prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa ter hkrati prostor za izražanje, projektno sodelovanje in možnost pridobivanja novih izkušenj.

KKŠ FEST

KKŠ Fest je nastal leta 2008 kot ne pridobitveni projekt Kluba koroških študentov, s katerim si KKŠ prizadeva med svojo ciljno študentsko populacijo na Koroškem vpeljati nekaj dodatnega programa na športnem, kulturnem in družbeno-zabavnem področju po celotnem geografskem predelu Koroške, ki ga KKŠ pokriva in s tem izpopolniti obštudijsko kvaliteto življenja mladih v regiji. KKŠ FEST je bil uspešno izpeljan že večkrat in zaradi svoje pozitivne sprejetosti in velike obiskanosti med študenti ter ostalo mladino kaj hitro prerasel v enega izmed reprezentativnih projektov KKŠ.

Projekt oz. prireditev kot celota združuje dopoldanske športne aktivnosti, ki jih popestri brezplačna malica, pijača in privlačne nagrade za vse tekmovalce. Starostna meja tekmovalcev ni določena. Športne discipline se določijo glede na zainteresiranost tekmovalcev iz področja, kjer se prireditev odvija. Popoldanska športna tekmovanja zaključi kvalitetna večerna zabava oz. koncert z uveljavljenimi glasbenimi skupinami ter lokalno pred skupino, ki se ji tako omogoči kvaliteten nastop na velikem odru pred domačimi poslušalci. Skupno je KKŠ Fest združil že prek 9000 obiskovalcev in tekmovalcev po celotni Koroški regiji.

Kasneje pa je KKŠ iz KKŠ Festa razvil KKŠ Winter Fest, ki je potekal na Kopah, pestro dnevno dogajanje s smučarsko tekmo ob koncu pa sprostitev ob večernem dogajanju.

Iz zimskega Winter Festa pa smo leta 2012  razvili še poletno verzijo in sicer KKŠ Summer Fest, ki pa je leta 2016 prerasel vsa naša pričakovanja, saj je  bil eden izmed največjih slovenskih festivalov in gostil kar 20.000 obiskovalcev!

KOROŠKA GAVDA

Koroška gavda je bila zasnovana  z jasnimi nameni – druženje koroških študentov, širjenje glasu o Koroški ter njena prepoznavnost tudi širše. Tradicionalen kulturno-zabavni dogodek je tako potekal že v vseh treh univerzitetnih središčih – Ljubljani, Mariboru in na Primorskem. Poleg koncertnega dela se Koroška gavda  ponaša s koroško kulinariko, koroškim narečjem, pesmijo in tudi s koroško literaturo. Prav tako koncept Koroške gavde poseduje pomemben cilj – domačim, še neuveljavljenim koroškim glasbenim skupinam ponuditi možnost, da nastopijo na velikem odru kot pred skupine in se tako predstavijo številni publiki.

ARENA ZNANJA

Ob športu in zabavi pa nismo pozabili tudi na pomembnost izobraževanja! KKŠ pod svojim okriljem razvija izjemno pomemben projekt, imenovan ArenaZnanja. Pod svojim okriljem združuje raznorazne tečaje, inštrukcije za dijake in študente, izobraževanja, delavnice ipd., ki pomembno prispevajo k izobraževanju koroških študentov ter dijakov.

KULTURA

Dodano vrednost KKŠ projektom gotovo predstavljajo kulturne vsebine, ki jih ponujamo – pesniški večeri, filmozofski večeri, stand up, obisk tujega mesta in glasbenega dogodka… S tovrstnimi vsebinami želi klub predvsem kulturno izobraževati koroško mladino in v razburkano študentsko dogajanje vplesti tudi nekaj bolj kulturnega dogajanja.

DIJAŠKA SEKCIJA

Dijaška sekcija želi z raznoraznimi projekti in aktivnostmi za dijake vzpostaviti stik študent-dijak, zato organiziramo zdrave zajtrke, predstavitve kluba na srednjih šolah, dijaške večere, okrogle mize, izobraževanja … Dijakom prav tako svetujemo pri nadaljnjem vpisu na višje in visokošolske zavode.

AKTIVA JE POZITIVA

Področje Aktiva je pozitiva zavzema sklope sociale, športa in enodnevnih projektov. Klub koroških študentov si prizadeva po najboljših močeh pomagati socialno ogroženim posameznikom in družinam ter prek različnih dobrodelnih akcij izkazati socialni čut tistim, ki to resnično potrebujejo. V sklopu področja sociale so bili v preteklosti realizirani številni projekti, npr. Podari želje za veselje, Božiček za en dan, zbiranje plastičnih zamaškov, odpadnih kartuš in hrane za živali …

Aktiviste KKŠ-ja vodi misel zdrav duh v zdravem telesu, zato so tudi projekti na področju športa vedno zanimivi in atraktivni. Razni turnirji v športih z žogo, zimsko veselje na smučeh, sankah ali drsalkah, obiski koroških vrhov in gora; adrenalinski športi vedno znova privabljajo udeležence, ki želijo nekoliko aktivneje preživeti svoje proste dni.

Namen enodnevnih projektov je, da se članom omogoči raznovrsten spekter ponudbe tako na področju družabnih, športnih, zabavnih, skratka tistih aktivnosti, ki se jih študentje sicer ne udeležujejo prav pogosto. Organizirani so izleti v neznano, zabaviščne parke, srečanja z drugimi klubi po Sloveniji, obiski starejših občanov ipd.

AKADEMSKI PLES

Akademski ples je starejši projekt Kluba koroških študentov, ki je bil ob 60. letnici kluba zopet obujen. Kratkemu kulturnemu programu sledi gala večerja s plesom, na katerem se srečajo študentje, zdajšnji in bivši aktivisti kluba ter pomembni gostje. Ob svečanem vzdušju, ki je namenjeno spletanju novih poznanstev in mreženju, tako KKŠ organizira kulturen dogodek na visokem nivoju.

KKŠ TABOR

Zimski in poletni KKŠ tabor, ki združuje tako mnoge športne aktivnosti kot tudi druženje in zabavo članov KKŠ oz. udeležencev taborov.