Volitve KKŠ

Razpis za volitve predsednika Kluba koroških študentov   Izvršni odbor Kluba koroških študentov je dne, 3. 12. 2018, v skladu s volilnim pravilnikom Kluba koroških študentov, razpisal volitve za predsednika Kluba koroških študentov. Volitve bodo potekale v soboto, 22. decembra 2018, ob 16.00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Pravico voliti in biti voljen za predsednika ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in je hkrati član štude...

Read More


Razpis za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS Kluba koroških študentov

Izvršni odbor Kluba koroških študentov je dne, 31. 8. 2018, v skladu s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Kluba koroških študentov v Svetu ŠOLS - študentske organizacije lokalnih skupnosti in svetnika Kluba koroških študentov v Svetu Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale v soboto, 6. oktobra 2018, ob 15.00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima ...

Read More


KKŠ SF 2017 – Obvestilo

SPOROČILO ZA JAVNOST_ KKŠ summer FEST

Read More