Razpis za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS Kluba koroških študentov

Izvršni odbor Kluba koroških študentov je dne, 31. 8. 2018, v skladu s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Kluba koroških študentov v Svetu ŠOLS - študentske organizacije lokalnih skupnosti in svetnika Kluba koroških študentov v Svetu Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale v soboto, 6. oktobra 2018, ob 15.00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima ...

Read More


KKŠ SF 2017 – Obvestilo

SPOROČILO ZA JAVNOST_ KKŠ summer FEST

Read More