Razpis za izredne volitve v Izvršni odbor Kluba koroških študentov

Prevalje, 18. 2. 2020

Razpis za izredne volitve v Izvršni odbor Kluba koroških študentov

Predsednica kluba koroških študentov sklicujem izredne volitve za dva člana Izvršnega odbora Kluba koroških študentov, ki bodo potekale v petek, 6. 3. 2020
Kandidaturo je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem) najkasneje do vključno 27. 2. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KKŠ, da lahko kandidira v funkcijo.


Kandidatura mora vsebovati:
 ime in priimek kandidata,
 naslov stalnega prebivališča,
 datum in kraj rojstva kandidata,
 potrdilo o vpisu,
 kratek življenjepis


Volitve, imenovanje in potrditev bo potekala v okviru občnega zbora, ki bo v petek, 6. 3. 2020 on 19. uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Liza Kožar
Predsednica Kluba koroških študentov